دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

عنوانتاریخ تصویب  
قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۲ دی ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (٥٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ شهریور ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۵/۱۸
قانون هوای پاک
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ شهریور ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۴/۲۵
آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ مرداد ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۳/۲۱
دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آبهای داخلی و سرزمینی کشور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ]
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱ مرداد ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله¬ نامه کار دریایی ـ مصوب۲۰۰۶ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲ خرداد ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۲/۱۷
قانون اصلاحات پیوست معاهده بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
دستورالعمل اجرایی تعیین ارزش افزوده (اخذ مصوبه کمیسیون) در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش سرمایه خارجی و ثبت شرکت شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دستورالعمل اجرایی ورود، بهـره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیـزات و ماشـین آلات در مناطق بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
دستورالعمل اجرایی نحوه بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و تاسیسات در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
دستورالعمل اجرایی صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
دستورالعمل اجرایی شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۳ دی ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۱/۱۱
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۱/۰۹/۰۱
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۷ دی ۱۳۹۵ ]
۱۳۸۷/۰۲/۱۵
۱ ۲
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۲