جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 

کادر جزییات

شماره مصوبه: 01

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 01
  • موضوع:

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)

هیات وزیران

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

هیات وزیران

سازمان بنادر و دریانوردی

۰۱


دریافت فایل

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.