جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 

کادر جزییات

شماره مصوبه: 222

  • شماره جلسه: 222
  • تاریخ تصویب: ۱۴ تیر ۱۴۰۱
  • تاریخ صدور: ۱۴ دی ۱۴۰۱
  • شماره مصوبه: 222
  • موضوع:

آیین نامه تردد اشخاص و وسایط نقلیه موتوری در بنادر کشور

وزارت راه و شهرسازی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

آیین نامه تردد اشخاص و وسایط نقلیه موتوری در بنادر کشور

۱۳ دی ۱۴۰۱

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

سازمان بنادر و دریانوردی

۲۲۲


دریافت فایل

۱۴ دی ۱۴۰۱

۱۴ تیر ۱۴۰۱

۱۴ تیر ۱۴۰۱

۱۴ دی ۱۴۰۱

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.