جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/اخباروگزارش تعاونی مسکن (گزارشات مردادو شهریور 94 )

اطلاعیه واگذاری واحدهای آرتمیس


اطلاعیه مهم واگذاری واحدهای آرتمیس

گزارشات مرداد و شهریور 1394

گزارشات پیشرفت پروژه آرتمیس طی ماه های مرداد و شهریور  1394

گزارش پیشرفت پروژه آرتمیس - مرداد 1394گزارش پیشرفت پروژه آرتمیس - مرداد 1394
گزارش پیشرفت پروژه آرتمیس - شهریور 1394گزارش پیشرفت پروژه آرتمیس - شهریور 1394

اطلاعیه برگزاری و لغو جلسه اعضای تعاونی - جدید

با توجه به اطلاع رسانی به عمل آمده در خصوص نشست اعضای محترم تعاونی، با توجه به مشکلاتی که در خصوص حضور برخی از مسئولان بوجود آمد، این جلسه لغو و به وقت دیگری موکول شد.

  

 
صورتجلسه مورخ 20/12/92 مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن

گزارش تعاونی مسکن (پروژه آرتمیس) تا خرداد1393 و الحاقیه نهایی قرارداد

گزارش تعاونی مسکن سازمان بنادر در خصوص پروژه آرتمیس تا خرداد1393 و الحاقیه نهایی اعضای محترم پروژه به شرح ذیل تقدیم می گردد:

گزارش نهایی تعاونی مسکن خرداد1393گزارش نهایی تعاونی مسکن خرداد1393

الحاقیه نهایی قرارداد تعاونی مسکنالحاقیه نهایی قرارداد تعاونی مسکن

اخبار پیشرفت پروزه تا فروردین 1394

گزارش پروژه تا مهرماه 1394 :

اخبار پیشرفت پروژه تا بهمن 1392

آخرین اطلاعات و پزارش پروژه تا آخر بهمن ماه 1392 از لینک ذیل قابل دریافت و بهره برداری میباشد.

لطفا با نظرات و انتقادات و راهنمایی های خود ما را در انجام هرچه بهتر امور مربوطه همراهی فرمایید.

گزارش بهمن 1392گزارش بهمن 1392

اخبار پیشرفت پروژه تا آبان 1392

لینک مربوط به گزارش آبان جهت بهره برداری اعضای محترم و ارائه نقطه نظرات و دیگاه های سازنده ایشان به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

گزارش آبان ماه 1392گزارش آبان ماه 1392

اخبار پیشرفت پروژه در مهرماه 1392

گزارش اجمالی پروژه  در مهر ماه در لینک ذیل قابل دستیابی میباشد

گزارش مهرماه 1392گزارش مهرماه 1392

اطلاعیه شماره 5 تعاونی مسکن  سازمان بنادر و دریانوردی - پروژه آرتمیس

اطلاعیه شماره 5اطلاعیه شماره 5

گزارش عملکرد

برنامه زمان بندی عملیات اجراییبرنامه زمان بندی عملیات اجرایی