دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
 

عنوانتاریخ تصویب  
صدور گواهینامه ثبت برای قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دو زمانه
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ مهر ۱۳۹۸ ]
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تعیین اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان هرمزگان
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ]
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
دستورالعمل کنترل و بازرسی از شناوران مشروط / ممنوع الورود
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ]
۱۳۹۷/۱۲/۲۷
آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۵ اسفند ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
قانون ادغام شرکت ھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۹ بهمن ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۸/۱۳
بخشنامه ابلاغ استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش ها، کشتی ها و شناور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اصلاح تصویب نامه موضوع انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۴/۲۳
اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن شناورھا
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۳/۰۹
دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۲/۳۰
آیین نامه ستاد مراکز لجستیک کشور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۷/۰۲/۳۰
اصلاح تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ اسفند ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ اسفند ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۲ دی ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دستورالعمل ایمنی شناورها و قایق های تفریحی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
دستورالعمل ایمنی شناورهای مسافری متردد در آبهای داخلی و سرزمینی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش سرمایه خارجی و ثبت شرکت شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۶/۱۵
دستورالعمل اجرایی ورود، بهـره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیـزات و ماشـین آلات در مناطق بندری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۵/۰۵/۱۱
۱ ۲
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۲