جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
 

عنوانتاریخ تصویب  
الحاق یک تبصره به بند (١) ماده (١) طرح ملی آمادگی, مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۶ شهریور ۱۴۰۰ ]
۱۴۰۰/۰۵/۲۰
طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۸ خرداد ۱۴۰۰ ]
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون دریایی ایران)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری)
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۹/۱۱/۰۸
MEPC75/18
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۹/۰۹/۲۵
MSC101/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۴/۲۱
MSC101/467
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MSC101/468
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MSC101/469
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MSC101/470
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MSC101/471
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MSC101/472
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
MEPC74/18
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۸/۰۳/۱۹
FAL43/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۸/۰۲/۰۳
MSC100/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۱۰/۲۰
MSC100/455
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۰۹/۱۶
MSC100/454
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۰۹/۱۶
MSC100/453
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۰۹/۱۶
MEPC73/19
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۷/۰۸/۰۴
FAL42/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
MSC99/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۷/۰۳/۱۵
MEPC72/17
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۷/۰۲/۱۳
MEPC71/17
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ]
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
MSC98/Report
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ]
۱۳۹۶/۰۴/۰۷
۱ ۲
۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۲