جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 

اعضای هیات مدیره 

 ردیف  نام و نام خانوادگی  عنوان  
1 علیرضا کبریایی رئیس هیات مدیره  
2جلیل اسلامی  نائب رئیس هیات مدیره
3 سید مسیح مومنی عضو هیات مدیره

بازرس و مدیرعامل

 ردیف نام و نام خانوادگی  عنوان  
1محمدمهدی سرخابی
بازرس
2محسن توکلیمدیرعامل